In de EPC-berekeningen dient de U-waarde van een samengesteld raam te worden ingevoerd.
Eén van de daarvoor benodigde waarden betreft de Ufr-waarden van het kozijn.
In opdracht van Timmerfabriek Kernhem zijn door Landstra bureau voor bouwfysica de Ufr-waarden bepaald voor een 11-tal details van onze houten kozijnen.

 

De uitkomst van dit onderzoek is dat de te hanteren vaste waarde voor al onze samengestelde kozijnen is bepaald op Ufr = 1,9 W/m2K. Dit is vastgelegd in rapport 108077WSr01
dd. 13 juni 2008.

  
 
 
 Home   Contact   Kwaliteit   Concept I + II   NBvT